Uszkodzenie szyby samochodowej podczas jazdy wymusza przerwę w podróży. Szczególnie niebezpieczne są uszkodzenia szyb czołowych, a mogą być spowodowane przez zwykły kamień, który wzbił się w powietrze spod kół auta. Takie przypadki nie należą do rzadkości, dlatego warto ubezpieczyć się przed tym czynnikiem ryzyka. Polisę związaną z ochroną szyb samochodowych oferuje znana firma PZU. Jest to nowoczesna oferta, dostosowana do zmieniającego się rynku ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce.

Ubezpieczenie PZU Auto Szyba

Ubezpieczenie szyb samochodowych w PZU obejmuje pokrycie kosztów naprawy lub wymiany szyby czołowej, przedniej lub tylnej. Dzięki temu kierowca jest zabezpieczony podczas każdej podróży, bez względu na charakter uszkodzenia auta. Odszkodowanie jest wypłacane niezależnie od tego, czy szyba ulegnie zniszczeniu przez czynniki niezależne od osoby ubezpieczonej, czy została rozbita przez osobę trzecią. 

Rozszerzony zakres polisy OC i AC

Warto dodać, że ubezpieczenie Auto Szyba jest dostępne w formie rozszerzenia standardowej polisy PZU Auto OC lub AC. Zakup w pakiecie nie naraża kierowcy na konieczność ponoszenia dużych kosztów, a składkę można rozbić na korzystne miesięczne raty. PZU chce w ten sposób przyciągnąć do swojej oferty szerszą grupę właścicieli aut korzystających do tej pory głównie z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Naprawa szyby lub zwrot kosztów

W ramach ubezpieczenia PZU Auto Szyba kierowca może liczyć na naprawę szyby i pokrycie całkowitych kosztów usługi. Jeżeli jest to niemożliwe, firma gwarantuje wymianę szyby na nową. Nie są zwracane jednak koszty dodatkowego wyposażenia, takiego jak:

– folie antywłamaniowe,

– folie przyciemniające,

– czujniki deszczu,

– elementy instalacji alarmowej.

W wyjątkowych sytuacjach PZU zwraca koszty naprawy lub wymiany szyby, która została zlecona samodzielnie przez kierowcę. Ma to miejsce wówczas, gdy uszkodzenie powstało poza granicami naszego kraju lub firma ubezpieczeniowa nie była w stanie wykonać usługi w terminie 7 dni. Dzięki temu wszyscy właściciele aut mogą być pewni, że przywrócenie auta do pełnej sprawności nie będzie trwało nadmiernie długo.

Zmienna suma ubezpieczenia

Trzeba również pamiętać, że suma ubezpieczenia w ramach polisy PZU Auto Szyba jest zmniejszana o koszt wykonanych usług. Jeżeli natomiast uszkodzenie szyby powstanie więcej niż raz w trakcie trwania umowy, kierowca będzie zmuszony pokryć koszt naprawy w wysokości 30%. Z tego względu propozycję firmy PZU należy traktować jako częściowe wsparcie eksploatacji auta, a nie gwarancję naprawy wszelkich uszkodzeń, do jakich może dojść w ciągu 12 miesięcy od momentu podpisania umowy. Dla większości kierowców jest to jednak wystarczające, aby czuć się zabezpieczonym przed nadmiernymi kosztami, które mogą stać się niezbędne do pokrycia, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym.